87th Izmir International Fair

We will be at Hall 2 between the dates of 7-16 September. Visit Us!

nemedavetiyeIEFnemedavetiyeIEF2

Reklamlar

We are attending Istanbul Maker Faire 2017!

We are attending Istanbul Maker Faire 2017. Come and see this exciting event. We will exhibit our 3d printed form studies.

maker-fair-istanbul-brosur

An article about one of our favorite movies: Taxidermia (in Turkish)

taxidermia ile ilgili görsel sonucu

György Palfi’nin Taxidermia Filminde Beden Kullanımı / Analysis of Body Usage In György Palfi’s Taxidermia. Akdeniz İletişim Dergisi, Sayı:25, sy.194-210.

Author: Melike Mühür

Dergi Arşivi için tıklayın.

ÖZET

György Pálfi, Taxidermia (2006) filminde, Macaristan tarihinin yüz yılı aşkın bir süreyi kapsayan üç siyasi dönemini, birbirini takip eden üç nesil erkek karakter ile anlatmaktadır. Anlatı, bu karakterlerin, iktidarın şekillendirdiği bedenleri üzerinden kurulmuştur. Yönetmen, film boyunca insan bedenini, hayvan bedenini ve bu bedenlerin bir parçası gibi görünen mekanları, anlam yaratmada çok çeşitli biçimlerde kullanır. Çalışma, bu çeşitliliği ortaya koyarak, sinemada beden kullanımına iyi bir örnek sunduğu düşünülen filmin detaylı bir çözümlemesini yapmayı amaçlamıştır. Farklı siyasi dönemlerin görünür hale geldiği bedenlerin hem içsel çelişkileri, hem diğer insan ve hayvan bedenleri ile kurdukları ilişkiler, hem de mekansal varoluşları arasında izlenebilen paralellikler, dönemler başka olsa da iktidarın beden üzerindeki belirleyiciliğini göstermektedir. İktidarın bu görülebilir hale gelen, gündelik hayatın tamamına sinmiş etkin rolü, filmin anlatısı için olanak olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada, beden araştırmalarından da faydalanarak filmin analizi yapılacak, katmanlı anlatımı ideolojik okumalar ve biçimsel incelemeler ile çözümlenecektir. Böylelikle, hem iktidarın beden üzerinden anlatımının, hem de sinema diliyle bunun nasıl gerçekleştiğinin bir örneğini görmek mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Taxidermia, Politik Sinema, Sinemada Beden Kullanımı, Sinemada Anlam Yaratma, Beden Politikaları
ABSTRACT

György Pálfi, in his film Taxidermia (2006), narrates three main political period of Hungary covering more than a hundred year through the story of a family’s three male generations. The narrative is built on the bodies of these characters which are shaped by dominant political ideologies. Throughout the movie, the director uses human bodies, animal bodies and places that appear as parts of those bodies in various ways. Putting forth these various usages, the study aims to make a detailed analysis of the movie which is considered presenting a good example of body usage for meaning making in cinema. Three political eras become apparent in the bodies of the three generations. Throughout the movie, director makes analogies between these bodies many times symbolizing three diverse political periods by showing their inner contradictions, their existence in places and relationships with other bodies. These analogies prove that all political systems and ideologies have similar dominant and decisive roles on human body. The active role of political power in everyday life, which becomes visible in different bodies throughout the movie, holds a significant position in the film narrative. In this study, the movie and its layered structure will be analysed by referring to some body studies, and the help of ideological readings and formal examinations. Thus, it will be possible to see an example of power narrative built on the body and its cinematic language.

Keywords: Taxidermia, Politic Cinema, Body Usage in Cinema, Meaning-making in Cinema, Body Politics

 

An article about 3D Ceramic Printed Products (in English & Turkish)

3B Yazıcı ile Basılan Seramik Ürünler Üzerine bir Değerlendirme An Evaluation on Printed Ceramic Products by 3D Printers. Seramik Türkiye Dergisi, N:49, p: 88-97

Author: Melike Mühür

Seramik Türkiye Academic Journal N:49

ÖZET

Dijital üretim teknolojisi olan üç boyutlu yazıcılar, endüstriye kalıplı üretim ile eksiltmeli üretimden farklı olarak “eklemeli üretim” yöntemini kazandırmıştır. Bu teknolojiyle kullanılabilen malzemelerden biri de seramik ya da porselen çamurudur. Teknoloji, seramik için var olan geleneksel ve endüstriyel üretim teknolojileri ile üretilemeyecek formların üretilebilmesini, el emeği ile uzun sürede üretilen ürünlerin hatasız ve hızlı çoğaltılabilmesini ve seri üretim öncesi gerçek malzeme ile prototip hazırlanmasını mümkün kılacağından hem seramik sanatçıları ve zanaatkarlar, hem de seramik endüstrisi için olanaklar sunmaktadır. Çalışma, FDM yani eriyik dökerek modelleme yöntemi kullanarak, seramik çamuru ve porselen hamuruyla üretim yapan yazıcı örnekleriyle basılan ürünler ile sınırlı tutulmuştur. Çalışmanın amacı, bu tip yazıcılardan çıkan ürün çeşitliliğini değerlendirmek, bu ürünlerde göze çarpan tasarım kararlarında teknolojinin etkilerini incelemektir. Böylelikle, geleceğin teknolojisi olarak anılan üç boyutlu yazıcıların form üretmedeki potansiyeli ortaya konulmaktadır. Farklı tasarımcı ve sanatçılarının ürünlerinin birarada değerlendirilmesi, teknolojinin sınırlarını göstermek için yararlı olacağı gibi, bu sınırların nasıl aşılabileceği konusunu da tartışmaya açacaktır.

Anahtar Kelimeler: 3b seramik yazıcı, yazılmış seramik ürün, çamur üretim teknolojisi, eklemeli üretim

ABSTRACT

3D printer as one of the digital fabrication technologies is a computer controlled machine which produces the objects by accumulating or solidifying the material in layers. It proposes a new method “additive manufacturing” to the industry beyond molding or subtractive processes. For a while, ceramic clay and porcelain paste are also the materials that can be shaped with 3d printer technology. The technology offers opportunities for not only ceramic industry but also artists and artisans in many ways. Additive manufacturing enables to produce new complex forms with ceramics which is impossible with traditional production methods. It allows quick and accurate production of handmade labor-intensive products. Furthermore, 3d printers can be used in preparing prototypes with actual material before mass production in ceramic industry. The study is restricted with the printed products that are manufactured by 3D printers which use FDM as method and ceramic clay or porcelain paste as material. The aim of the study is to evaluate the product variety printed by different printers and to examine the effects of technology in design decisions. Thus, the potential of 3D printers in creating forms has been put forth. Evaluating the products of different types of printers together, also show the boundaries of technology and lead a discussion on to overcome these limitations.

Keywords: 3d ceramic printer, printed ceramic product, clay manufacturing technology, additive manufacturing

London Design Festival 2014 notes *II

Charles Parford, ürünlerin parçalarının yapıştırıcı veya vida olmadan nasıl birleştirilebileceğinin yollarını aramış. Tension ve Re-Writable ürünlerini aşağıda görebilirsiniz. / Charles Parford concerns about the ways of assembling the product parts without any screw or glue. You can see Tension and Re-Writable below.

 

Ester Comunello’nun işlerinden / Works of Ester Comunello

Eleanor Bolton Jewellery

eventually, London Design Festival 2014 notes *MATERIAL

Spekülatif tasarım ve eleştirel zanaat üzerine odaklandıklarını söyleyen Studio Viatopia malzeme deneyleriyle karşınızda: / Studio Viatopia which is a design studio that focuses on speculative design and critical craft, exhibits their material experiments:

Bentu Design şu sözle açılıyor: “Sadece ürünlerimizi değil, tasarıma olan içtenliğimizi de göstermek isteriz.” / Bentu Design says: “What we want to present are not only are not only products, but also sincerity to design”
Tina Rugelj’in beton bahçesi / Concrete Garden Collection of Tina Rugelj
Şahane bir malzeme kütüphanesi “SCIN
SCIN Material Gallery:
Resim4

Hacking Barbie (Design News)

Dükkanlardan toplanarak kurtarılan! ve rehabilite edilen bu oyuncak bebekler şahane. Makyajlarından arındırılan ve yüzleri boyanarak, karikatürize göz, dudak ve kaşları doğal bir görünüme kavuşturulan bebeklerin saçları da değiştirilerek yeni bir kimlik kazanmaları sağlanmış. Yeni kimlikleriyle uyumlu ayakkabılarına ve el yapımı örgü kıyafetlerine kavuşan bebekleri şu adresten görebilirsiniz. (Bu sırada Hacking için de iyi bir Türkçe karşılık bulmamız şart oldu)

You can see these rescued and rehabilitated dolls in here.

Digits2Widgets 3D Priniting / 3B Baskı, Akıl ve Mantık

http://digits2widgets.files.wordpress.com/2012/12/x-architect-model-_ipad.jpg?w=602

picture from: digits2widgets blog

Digits2Widgets is a London Based 3d Printing and Digitisation company which happens to run very smart blog on 3D Printing. Lately we have been hearing from all over that 3D printing is the next generation magic box that can  build and achieve almost anything. Mesmerized by this all so promising technology, you cannot really explain the misconception towards the 3D printing technology  without being cut by certain refrain of ‘but, but, buts and ‘I’ve read this and they’ve done thats.

Enough said, there is a smart article about the “hype surrounding” 3d printing on Digits2Widgets Blog.

http://digits2widgets.wordpress.com/2013/02/18/d2ws-top-ten-predictions-for-3d-printing/

Web site:

http://www.digits2widgets.com/

makerbot-replicator-2,Q-G-353464-13

picture from: digits2widgets blog

Digits2Widgets Londra’da bulunan bir 3B baskı  firması. Aynı zamanda da 3B baskı ile ilgili spekülatif konulara da değinen akılcı bir blogları var. Tam da son zamanlarda her yönden bizi kuşatan, yeni jenerasyon ve her şeyi inşa etme yetisine sahip büyülü bir kutu söylemlerinden bunalmışken karşımıza çıktı. Her ne kadar elimizden geldiğince tartışmaya çalısak da bu konuda giderek yayılan dezenformasyon şimdilik bizim başedebileceğimizden fazla. Birileri mutlaka “adam silah print etmiş abi” konulu bir haber görmüş ve kendinden geçmiş oluyor.

İşte tam bu noktada Digits2Widgets’in bloguna yönlendirelim sizi, uzun zamandır özlediğimiz akıl ve mantıkla yazılmış bir 3B baskıdan neler bekleyebiliriz makalesi:

http://digits2widgets.wordpress.com/2013/02/18/d2ws-top-ten-predictions-for-3d-printing/

Web siteleri de burdan: http://www.digits2widgets.com/